Error: could not retreive customer # &Unique=03400537&&Unique=03400537
Uppdaterad: 2018-12-19 09:29:25

 

 

Fel: Parametrar saknas:
?c=[Kundnr]

...och sedan eventuella parametrar
&l=[SE]|[EN] (sätt språk)
&d=1 (Visa datum)
&n=x (Visa max n användare, normalt 10)
&tw=1 (Visa denna vecka) eller
&tm=1 (Visa denna månad) eller
&bd=n (Visa senaste n dagarna) eller
&fd=[datum] (Visa från valt datum)
Om fd är satt kan även &td=[datum] sättas. (Visa till valt datum)
&g=1 (Visa antal spelade spel per användare)